Nadwiślańskie Urzecze - wystawa malarstwa Teodory i Stanisława Kurków


Teodora Kurek
Autorka pochodzi z ziemi zamojskiej. Średnie wykształcenie zdobyła w Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, następnie studiowała na Wydziale Wychowania Plastycznego w Studium Nauczycielskim w Katowicach, później w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie (Wydział Wychowania Plastycznego). Jest również absolwentką Studium Podyplomowego dla Nauczycieli przy Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. Jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. Nazwisko malarki jest w encyklopedii „Who is Who w Polsce – 2012 r.” Autorka uprawia malarstwo olejne, akwarelowe oraz pastelowe. Główna tematyka jej twórczości to: pejazaż, architektura, martwa natura. Od roku 1996 malarka uczestniczyła w około 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz miała 20 wystaw indywidualnych. Prace jej znajdują się w zbiorach Muzeum Historii i Ruchu Ludowego w Warszawie, Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Stanisław Kurek
Urodził się w 1934 roku w Mierzynówce na Białostocczyźnie. Mieszka w Czarnowie k. Konstancina-Jeziorny. Jest malarzem grafikiem, projektantem i poligrafem. Przez ostatnich 20 lat był zatrudniony w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych jako nauczyciel zawodu w pracowniach serigrafii i litografii na Wydziale Grafiki. Był długoletnim członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików i Projektantów. Obecnie należy do Związku Polskich Artystów Plastyków – Sztuka Użytkowa. Miał 30 wystaw indywidualnych i brał udział w ok. 50 wystawach zbiorowych. Ulubioną techniką autora jest akwarela. Tematem prac są najczęściej: pejzaże, architektura, porterty i sceny rodzajowe. Szczególne miejsce w twórczości zajmuje architektura Konstancina. Artysta jest autorem pięciu cykli malarskich: „Konstancin w akwareli”, „Konstancin i okolice w akwareli”, „Uroda Ziemi Piaseczyńskiej”, „Klimaty Mazowieckie”, „Portrety rodzinne”. Nazwisko autora znajduje się w „Katalogu Polskich Grafików Projektantów” z 1993 r. oraz „Who is Who w Polsce” z roku 2012. W 2005 r. został wydany album „Ziemia Piaseczyńska w akwarelach Stanisława Kurka” Natomiast w 2010 roku Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wydał album pt. „Konstancin w akwarelach” z obrazami autora. Prace Stanisława Kurka zdobią ściany hotelów „Sobieski” i „Holiday Inn” są w zbiorach Dalajlamy w Tybecie, „CollegeBridge” – Belgia, w Komitecie Helsińskim – Polska, Muzeum Ruchu Ludowego w Warszawie oraz wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.