Festiwal Filmowy „Mała Ojczyzna”

Stowarzyszenie „Orli Szlak” organizuje Festiwal Filmowy „Mała Ojczyzna” w Pieskowej Skale, który ma być interdyscyplinarnym wydarzeniem kulturowym prezentującym obrazy przedstawiające tytułową Małą Ojczyznę okiem mieszkańca. Festiwal ten wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy zwracają się do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz szkół artystycznych, aby zaprezentowali swoje filmy podczas tej imprezy.

Wszystkie dzieła zostaną opublikowane, a najlepsze nagrodzone.

Festiwal odbędzie się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2018 r.

Główna nagroda to 10 000 zł.

Konkurs został podzielony na następujące sekcje:

SEKCJA SPECJALNA:
FILM OPOWIADAJĄCY HISTORIĘ MOJEJ MIEJSCOWOŚCI
Związana jest z jubileuszem stu lat od odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 11 listopada 1918. Do tej sekcji można zgłaszać filmy, które związane są z historią polskiej drogi do niepodległości.

• Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów, amatorów, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy.
• Do tego Konkursu można zgłaszać filmy fabularne, dokumentalne i animowane.

FILM UKAZUJĄCY PIĘKNO MOJEJ MIEJSCOWOŚCI
• Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów, amatorów, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy.
• Filmy w tej sekcji powinny trwać maksymalnie 12 minut i być nagrane za pomocą telefonu komórkowego lub innego rejestratora wideo.

FILM Z DRONA
• Konkurs ten przeznaczony jest dla uczniów, amatorów, amatorskich grup filmowych oraz zapaleńców, którzy sami realizują filmy.
• Filmy w tej sekcji powinny trwać maksymalnie 12 minut, zarejestrowanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych wyposażonych w rejestrator wideo.
• Do tego Konkursu można zgłaszać filmy fabularne i dokumentalne.

Konkursy są podzielone na kategorie wiekowe.
Partnerem Festiwalu jest Fundacja PZU.
Wszystkie informacje znajdziecie na stronie: www.orliszlak.pl

https://www.youtube.com/watch?v=6PZRaniLKgs