Czerskie Perły Urzecza

„Czerskie Perły Urzecza 2018”
to kolejny inicjatywa realizowana w ramach projektu „Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury program: „Dom kultury+. Inicjatywy lokalne 2018”.

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnych mikroregionu Urzecza oraz zainteresowanie uczniów fotografią. W dniach od 1/09/2018 do 21/09/2018 odbędą się trzy warsztaty fotograficzne dla dzieci. W czasie warsztatów każdy z uczestników wykona trzy zdjęcia nawiązujące do legendy o Królowej Bonie.

22/09/2018 zapraszamy na Rynek w Czersku przy Świetlicy Środowiskowej w godzinach od 14:00 do 17:00 na otwarte wydarzenie lokalne „Czerskie Perły Urzecza 2018”.
W trakcie imprezy odbędą się pokazy rękodzielników oraz wystawa fotograficzna podsumowująca pracę uczniów.

Szczegółowych informacji udzielają: koordynator projektu Urszula Wroniewicz (tel. 698 766 239) oraz Piotr Milewski z Ośrodka Kultury (506 788 690)