"Bank lokalnych pomysłów !!!"

W ramach projektu "Wspólnie działamy, Górę zmieniamy!" dofinasowanego przez Narodowe Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy loklne  Ośrodek Kultury współrealizował w pięć inicjaty, które zostały zgłoszone przez liderów społeczności loklnych.

1.„Dożynkowy Kosz” – projekt międzypokoleniowy - warsztaty (integrujący grupy zagrożone wykluczeniem społecznym z przyczyn ekonomicznych, w tym dzieci, osoby w wieku 36-45 lat , osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie) podejmujący kwestię lokalnych tradycji dożynkowych. Na podstawie dokumentacji w każdym z trzech warsztatów uczestniczyło około 20 osób. Podsumowanie inicjatywy przypadło na „Gminne Święto Plonów” – otwarte warsztaty.

2.„Czerskie Perły Urzecza 2018” celem projektu była integracja społeczności lokalnych mikroregionu Urzecza oraz zainteresowanie uczniów (dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej) fotografią. W dniach od 1/09/2018 do 21/09/2018 odbyły się trzy warsztaty fotograficzne dla dzieci. W czasie warsztatów każdy z uczestników wykonał trzy zdjęcia nawiązujące do legendy o Królowej Bonie. Podsumowanie projektu odbyło się 22/09/2018 roku na Rynku w Czesku.

3. "Kalwaryjski Dzień Sąsiada" - W ramach wydarzenia 13 października 2018 roku od godziny 11:00 były prowadzone podwórkowe, warsztaty kulinarne i z robienia ozdób, gry planszowe oraz animacja terenów zielonych. Imprezę tą poprzedziły spotkania/warsztaty/ankiety związane z badaniem potrzeb społeczności lokalnej (mieszkania kwaterunkowe z terenu miasta Góry Kalwarii, który jest objęty rewitalizacją)

4. "Baniocha, Łubna - cegielnie we wspomnieniach" to inicjatywa, której celem jest integracja społeczności lokalnej oraz zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym. Oprócz warsztatów historycznych i dziennikarskich uczniowie mieli okazję zobaczyć cegielnię. 26/10/2018 roku odbyło się podsumowanie projektu, w tym projekcja filmu odnosząca się do wspomnień najstarszych mieszkańców o cegielniach i ludziach w nich pracujących.

5. Koncert "STO" oraz realizacja klipu przy okazji obchodów Święta Niepodległości. Celem projektu była integracja społeczności lokalnej oraz zainteresowanie młodzieży dziedzictwem kulturowym. 11 listopada 2018 roku na Rynek w Górze Kalwarii odbyły się występy artystyczne oraz premiera klipu.

Jeżeli zrealizowane projekty zainspirowały Was do działania, macie pomysł na przeprowadzenie orginalnego projektu społecznego zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Ośrodka Kultury Piotrem Milewskim - tel. 506 788 690 / p.milewski@kulturagk.pl