Wiesława Czarnecka- Koźlik „Wieczko”

Malowanie pozwala mi nie tylko utrwalać otaczający nas świat, ale przede wszystkim przekazywać i dzielić się emocjami poprzez obraz. Początki malowania zaczęły się w dzieciństwie w pracowni ojca Stefana Czarneckiego.

Obrazy sygnuje skrótem „ WieCzko”
Studiowałam w Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina w Warszawie. Pracowałam jako dyrygent i animator muzyczny, jako pedagog w Średniej Szkole Muzycznej PSM II St. im. Fr. Chopina w Warszawie.
Od 2009 roku należę do Grupy Plastycznej Piaseczno, a od 2015 jestem jej prezesem. Jestem też członkiem ZPAMiG-u i ZAiKS-u. Miałam 26 wystaw indywidualnych i wiele zbiorowych.

Obrazy znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą m, in. w Austrii, Szwajcarii. Niemczech, Wielkiej Brytanii i U.S.A.

Wstep wolny