Przegląd Filmów Amatorskich KLAPS

 

KLAPS jest przeglądem filmów amatorskich, który łączy w sobie również elementy performance.

W zamyśle odbiorcy imprezy stają się współuczestnikami fabuły, która spaja całość i nadaje sens wyświetlanym filmom oraz ugruntowuje – nadaje sens pojawiającym się „ na żywo” postaciom, w trakcie trwania przeglądu.
W kontekście animacji społeczno-kulturalnej głównym założeniem eventu jest integracja środowisk twórczych i promowanie twórczości offowej. Staramy się tworzyć przestrzeń do wymiany idei i wspólnej pracy gdzie każdy może stać się współautorem imprezy.

W działania związane z przygotowaniem przeglądu można zaangażować się w dwójnasób:
- udostępniając swój film, który stanie się elementem fabuły na przeglądzie
- oraz podczas prac organizacyjnych czyli: biorąc udział w przygotowaniu scenariusza imprezy, wymyślając postacie, gagi, kreując stroje, podczas kręcenia scen – wcielać się w role wykreowanych postaci. Można też dołączyć do zespołu zajmującego się postprodukcją i na tym etapie: nagrywać dialogi, brać udział w montażu wybranych scenek.

Przegląd Filmów Amatorskich KLAPS ma swój regulamin skierowany dla autorów filmów:
- przysyłane filmy powinny być nie dłuższe niż 10 min.
- tematyka filmów jest dowolna jednak treści w nich zawarte nie mogą zawierać rażących wulgaryzmów. Nie mogą one swą formą i treścią obrażać uczuć religijnych, nie mogą dyskryminować mniejszości narodowych i razić obscenicznością.

Autorzy imprezy zastrzegają sobie prawo do selekcji przysłanych filmów.

Zgłoszenia filmów przyjmujemy drogą elektroniczną (wysyłając link do pobrania na adres m.bak@kulturagk.pl link powinien mieć nieograniczony dostęp czasowy) lub osobiście doręczając pracownikom kina Uciecha z dopiskiem KLAPS.

O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmów do programu przeglądu zainteresowani zostaną poinformowani co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu.

Lista wybranych filmów zostanie udostępniona na stronie www.kulturagk.pl