Platforma www

Po wielu miesiącach pracy, z dumą prezentujemy nową stronę Zamku w Czersku www.zamekczersk.pl.
To jedna z najbardziej innowacyjnych stron, przedstawiających zamek w Polsce. Jej atrakcją są trójwymiarowe makiety prezentujące warownię w różnych okresach historii.

Platforma www Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, którą Państwu udostępniamy, była naszym celem od lat, ale dopiero program Narodowego Centrum Kultury Kultura w sieci umożliwił nam jej realizację.

Związana z dziejami Mazowsza historia zamku jest fascynująca – lata rozwoju od wczesnośredniowiecznego grodu, panowanie dumnych i ambitnych książąt mazowieckich, gospodarna ręka królowej Bony za czasów potęgi Jagiellonów, tragiczny w skutkach Potop szwedzki i próby ratowania zamku u schyłku I Rzeczpospolitej, zniszczenie warownego charakteru Mazowsza przez zaborców, kolejne próby podniesienia się z upadku – to nasze dziedzictwo, które przecież wspólnie wciąż tworzymy, bo dzisiejsza współczesność jutro stanie się przeszłością... To wszystko dzięki platformie staramy się pokazać w formie atrakcyjnej i zrozumiałej. Platforma zbudowana jest zgodnie z Ustawą o dostępności.

Projekt platformy: Jacek Uryś, Michał Prokopiak
Część informatyczną wykonał Instytut Projektów Specjalnych Sp. z o.o.
Za część filmową odpowiadał Michał Prokopiak / Crusader Films
Teksty historyczne przygotowała Małgorzata Korycińska,
za redakcję tekstów i wsparcie merytoryczne odpowiadała Halina Świrska.
Konsultacji naukowej udzielił prof. Przemysław Urbańczyk.
Wersję angielską opracował David Stephenson.


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Kultura w sieci"