30.09 Prezentacja nowych oznakowań cmentarzy żydowskich w Polsce

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa mają zaszczyt zaprosić na ceremonię uroczystej prezentacji oznakowania cmentarza żydowskiego w Górze Kalwarii.

Ceremonia w Górze Kalwarii odbędzie się 30 września 2021 roku o godz. 12.00.

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostanie zaprezentowany znak tablicy informacyjnej, stojącej na terenie cmentarza żydowskiego. Na tablicy w kształcie nawiązującym do macewy obok napisu informacyjnego zastosowano nowoczesną formę upamiętnienia w postaci znaku QR, odsyłającego do szerszej charakterystyki nekropolii na portalu zabytek.pl.

Cmentarz został upamiętniony w ramach Programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ceremonia realizowana jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, możliwego dzięki grantowi udzielonemu Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Więcej informacji na stronie polin.pl >> https://tiny.pl/97z61