4.08 Karawana„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej.

Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje. Faktycznie jednak uczestnikami wydarzeń festiwalu są całe rodziny.

W programie każdego całodniowego festiwalu znajdują się:

dwa spektakle profesjonalnych teatrów ulicznych
działania teatralne i parateatralne (pantomima, performance, drama)
działania plastyczne (tworzenie strojów scenicznych, kukiełek, scenografii)
gry zręcznościowe i wielkogabarytowe zabawki
zabawy cyrkowe
działania aktorów i animatorów.

Wykonawcami spektakli są profesjonalne zespoły teatralne. W pierwszym przedstawieniu wprowadzają najmłodszych widzów w świat marzeń i wyobraźni. Drugi, wieczorny spektakl, gwarantuje wspaniałą zabawę dla całej rodziny.

Czas między spektaklami jest wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez doświadczonych animatorów. Dzieci, młodzież i rodzice są inspirowani do podjęcia działań, w ramach których każdy może poczuć się jak artysta.

Podczas Karawany zaciera się granica miedzy widzami a twórcami. Ci, którzy przyszli z zamiarem oglądania, stają się uczestnikami gier, tworzą kostiumy i scenografię, odgrywają własne mini-przedstawienia – by w końcu obejrzeć spektakl.

W ten sposób organizatorzy wzbudzają zainteresowanie dzieci,  młodzieży i dorosłych teatrem oraz działaniami o charakterze parateatralnym i plastycznym, które wyzwalają wyobraźnię, zdolności twórcze oraz stanowią ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

Ponadto Karawana jest okazją do prezentacji osiągnięć artystycznych miejscowych wykonawców. W realizację projektu są zaangażowane lokalne władze samorządowe, instytucje kultury i lokalna społeczność.

Stałym partnerem w przygotowaniu i zrealizowaniu programu Karawany jest Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA i Stowarzyszenie Scena 96.