Sieć na kulturę // Projektowanie graficzne

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do udziału w projekcie „Sieć na kulturę”, w ramach którego proponujemy szkolenie teoretyczne i ćwiczenia praktyczne na temat "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych".

Program obejmuje 30 godzin zajęć online w okresie od marca do czerwca 2021 roku.
Zapisy – strefazajec.pl.

Deklaracja uczestnika POBIERZ
Oświadczenie uczestnika POBIERZ

-----------
Udział w tym szkoleniu ma dać uczestnikom podstawę do pracy związanej z grafiką reklamową, grafiką użytkową i projektami publikacji graficznych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane darmowe programy graficzne, takich jak: CANVA czy Vectr.

------------

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).