Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ośrodku Kultury

Z inicjatywy Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w 2006 roku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach zajęć uniwersyteckich prowadzone są wykłady i zajęcia fakultatywne, które zgodnie z nurtem Uniwersytetów Trzeciego Wieku pełnią funkcję edukacyjną seniorów. Spotkania naukowe wzmacniają więzi pomiędzy Studentami, rodzą nowe przyjaźnie  i pobudzają aktywność naukową, społeczną, turystyczną i kulturową.
Spotkania odbywają się systematycznie, raz w tygodniu, wykłady natomiast dotyczą różnych dziedzin: zarówno filozofii, religii, kultury i sztuki jak i biznesu oraz prawa. W ramach Uniwersytetu organizowane są także koncerty i wycieczki tematyczne.
Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy dostrzegają w sobie dusze poszukiwacza i naukowca do grupy Aktywnych Seniorów, którzy na stałe zaprzyjaźnili się z UTW w Górze Kalwarii. Zgłoszenia przyjmujemy do połowy października każdego nowego roku akademickiego.

KOORDYNATOR: Joanna Szewczyk i Piotr Milewski

 

powrót <<